FAQs Complain Problems

बसाईसराई को सिफारिस

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधक्ष्य
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००/-
आवश्यक कागजातहरु: 

सूचना फाराम, नागरिकताको प्रतिलिपि, बिवाह दर्ता, जन्म दर्ता, बसाई सरी आउनेको हकमा बसाई सरी आएको प्रमाणको प्रतिलिपि, जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

कागजात सहित वडा अध्यक्ष समक्ष निबेदन दिने र वडा सचिबले सेवा प्रदान गर्ने |