FAQs Complain Problems

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने प्राकृतिक प्रकोप सहायता कसरि प्राप्त गर्ने ?

उत्तर :  प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का , सम्बन्धित वडाको सिफारीस सहित निवेदन दर्ता गर्ने, तोक लगाउने र स्थानिय तहले तोकिएकाे सहायता उपलब्ध गराउने छ ।