FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

घटना दर्ता

लाग्ने समय: सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: वडा सचिव

सेवा दिने कार्यालय: वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: मरेको ३५ दिन भित्र निशुल्क

आवश्यक कागजातहरु: 

१. निबेदन पत्र |

२. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता |

३. मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण पत्र |

४. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र |

५. मृतकको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र |

६. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र |

मृत्युदर्ता सूचना फाराम को लागी यहाँ थीच्नुहोस् ।