FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:11 PDF icon 9. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:09 PDF icon 8. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश प्रमाणिकरण ७६/७७ 09/22/2020 - 12:07 PDF icon 7. निर्णय वा आदेश प्रमाणिकरण.pdf
स्थानिय तहकाे विनियाेजन एेन २०७४ ७६/७७ 09/22/2020 - 12:03 PDF icon 1. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf
नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७६/७७ 09/19/2020 - 13:05 PDF icon 5. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf

Pages